Мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн сургалт 9 сард эхэлнэ

Барилга хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018.07.05-ны өдрийн А/124 тоот тушаалаар Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2018 оны нэгдсэн хөтөлбөр төлөвлөгөө батлагдсан. Батлагдсан ...

2022 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН СУРГАЛТАД …

МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕРИЙН СУРГАЛТАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: Авто зам, гүүр, геодезийн хэмжилт, материал, машин механизмын ашиглалт зэрэг чиглэлүүдээр их дээд сургуулийг 2013 оноос өмнө төгссөн эсвэл Дадлагажсан инженерийн зэрэг аваад 2 жил болсон инженерүүд /С дипломыг тооцохгүй/ Дадлагажсан инженерийн гэрчилгээ …

Механик, тээврийн сургууль

ШУТИС-ийн 60 жилийн ойн хүрээнд Монгол улсын их, дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулагдсан "Эрдмийн. ШУТИС-ийн Механик, тээврийн сургууль дээр "Ажил олгогчдын нээлттэй өдөрлөг-2019". ...

Инженерийн сургууль

Их, дээд сургууль болон бүх инженерийн чиглэлийн коллеж ба сургалтын байгууллагууд. Мэргэжил сургатын төвүүд болон ерөнхий боловсролын сургуулиуд. ХАА-н инженерийн чиглэлийн судалгааны ...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛЬ

2022-2023 оны сургалт, эрдэм шинжилгээний төлөвлөгөө Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд Судалгааны төвүүд Судалгааны профессорын баг Эрчим хүч & engineering сэтгүүл Гадаад харилцаа Гадаадын төсөл ...