Э.Баттулга: Байгаль орчны асуудлуудын шийдлийг өөрөөс нь …

Байгаль орчны газар шийдэл гаргаж өөрсдөө үлгэрлэх ёстой гэж үздэг. Хятад улс хуванцар хог авахаа больсны дараа бид хуванцар дахин боловсруулсан материалаар хашаа хамгаалалт, тохижилтын ажлуудаа хийлгэж эхэлсэн.

Байгаль орчныг хамгаалах

Ерөнхийдөө байгаль орчин, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах хөдөлгөөнүүд нь газар шороо, байгалийн амьдрах орчныг сүйтгэхээс хамгаалах зорилгоор байгууллага, эрх зүйн зохицуулалт, үйл ...

"ЭКО ҮНЭЛГЭЭ ХХК" БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ "Эко үнэлгээ" ХХК нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, химийн хортой болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ, нөхөн сэргээлт болон дүйцүүлэн ...

Байгаль орчин - Badrakh Energy

байгаль орчны суурь судалгаа, хээрийн судалгаа, үнэлгээ боловсруулалт гэсэн дөрвөн үе шаттай хийж гүйцэтгэсэн байна. Үнэлгээнд цацраг, хими, …

Байгаль орчны доройтол - Шалтгаан, үр дагавар, шийдвэрлэх …

Байгаль орчны доройтлоос зайлсхийх хувь нэмэр эсвэл шийдэл Мэдээжийн хэрэг, өнөөдөр байгууллагууд, сангууд, олон улсын гэрээнүүд, бусад байгууллагуудын оруулсан хувь нэмэр маш их байна хүрээлэн буй орчны ...

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Нэг.Нийтлэг үндэслэл. 1.1.Байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчинд үзүүлэх хортой, аюултай нөлөөллийг багасгах дэвшилтэт арга, хоргүй ...

Байгал орчны үнэлгээ

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг үнэлгээний шинжээч ажлын 14 хоногт багтаан хийж дараах дүгнэлт гаргана: 1.Техник, технологи, үйл ажиллагаа нь байгаль орчинд халтай, газар зохион ...

Байгаль орчны үнэлгээний арга зүй

Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 5 сарын 27 -ны өдрийн А-156 дугаар тушаалын хавсралт. Байгаль орчны аудит хийх ...

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо, менежментийн зөвлөх …

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо нь тухайн байгууллагын хувьд байгаль орчинд ихээхэн нөлөөлж байгаа үйл ажиллагаануудыг илрүүлэх, тэдгээр нөлөөллийг бууруулах зорилго, зорилт тавих, зорилгодоо хүрэх хөтөлбөр ...

Маккарти, Джозеф — Википедия

Өнөөдөр бид хэдхэн "Биомимэтэкси"-гийн жишээг авч үзлээ. Хүмүүс бидэнд санаа авч болох түм буман амьтад байгаль дэлхийд оршин буй учраас ирээдүйд ямар гайхамшигтай дизайны шийдэл олдохыг таашгүй билээ.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ. Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан. Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит. Хууль тогтоомж, тогтоол ...