2019 9 6-

байгааг дурьдсан байна. Дэлхий нийтэд бодит цалингийн өсөлт 2008 оноос хойш буурсаар 2017 онд хамгийн доод түвшинд буюу 3.4 - 1.8 хувьд хүртэл, цалингийн хувьд хүртэл тус тус буурсан байна.

Монгол улсын цалингийн судалгаа, цалингийн тооцоо

Mysalary.mn - Цалингийн судалгааг бөглөөд Монгол Цалин Шалгагчаар өөрийн цалин хөлсөө шалгана уу. Цаашлаад Монголын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, амьжиргааны цалин болон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаар илүү ихийг ...

Цалингийн тооцоолол татаж авах

Дараах формыг бөглөмөгц цалингийн хүснэгтийг татаж авах имэйл танд автоматаар илгээгдэнэ. Иймд үнэн зөв бөглөнө үү. Зарим тохиолдолд SPAM фолдерт орох магадлалтай тул SPAM фолдероо шалгаарай ...

Цалингийн тооцоолол татаж авах

Дараах формыг бөглөмөгц цалингийн хүснэгтийг татаж авах имэйл танд автоматаар илгээгдэнэ. Иймд үнэн зөв бөглөнө үү. Зарим тохиолдолд SPAM фолдерт орох магадлалтай тул SPAM фолдероо шалгаарай Update: Маш их хүн хандан бүртгүүлж байгаа тул имэйл илгээхэд жаахан удаашрал үүсч болзошгүй тул та хүндэтгэн үзнэ үү. Танд заавал очих …

АЖЛЫН БАЙРНЫ ШИНЖИЛГЭЭ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН …

Байгууллагын цалин хөлсний системийг боловсронгуй болгох Ажил олгогч болон ажилтны маргааныг зохицуулах Ажилтнуудын сргалтын хэрэгцээг тодорхойлох Үүсэж болох алдаа дутагдлыг богино хугацаанд илрүүлэх Ажилтнуудын ачааллыг тэнцвэржүүлэхэд оршино. Ажлын байрны шинжилгээний үе шат 1. Ажил тус бүр нь үйл …

Төрийн байгууллагын цалин хөлсний холбогдолтой хууль, …

Төрийн байгууллагын хэмжээнд мөрдөх цалин хөлсний холбогдолтой хууль, тогтоомж, журам, заавар, аргачлал, зөвлөмжийн лавлахыг ажил олгогч, захирал, хүний нөөц, эдийн засаг, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн алба, нягтлан ...

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дундаж цалин хөлс тодорхойлох …

Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь: 1.Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журмыг хавсралт ёсоор баталсугай. 2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлого, зохицуулалтын газар /Ш.Батцэцэг/-т даалгасугай. САЙД Ц.БАЯРСАЙХАН