ABC аргаар өртөг тооцох by Tsoomoo E - Prezi

Э.Цолмон md15m052 М.Энхмаа md14m077 З.Мөнхзул md15m071 abc аргаар өртөг тооцох Аялалын төрлүүд Жуулчин Брэнд Сонгодог аялал Хөлөг онгоцны аялал Америк аялал Япон-Токио аялал Европын аялал Сөүл хотын аялал Европын тойрон аялал ...

ABC өртөг тооцох арга моогий - scribd.com

Байгуулгаахуй нэгжүүдэд өртгийн обьекттой шууд болон шууд бус зардлууд бий болж байдаг.Захиалгат ажил, үе шатаар өртөг тооцох аргуудаар аливаа бүтээгдхүүний өртөгийг тооцдог. Гэвч үүнд удирдлага борлуулалт,үндсэн үйл ажиллагаанааас бусад гарч байгаа зардлыг хараахан тооцдоггүй нь дутагдалтай. Иймээс эдгээр зардлуудыг бүтээгдхүүнд …

Abc өртөг тооцох арга - SlideShare

5. Компьютержсэн үйлдвэрлэлтэй зэрэгцэн гарч ирсэн үйлдлийн бүртгэл Үйлдвэрд суурилсан өртөг тооцох (ABC) анхдагч хувилбар Үйлдэлд суурилсан өртгийн удирдлага 6. Abc аргын хувьд: Хувиарлагдах шууд бус зардал =ҮНЗ+удир.зар+Бор.зар+бусад үндсэн бус ү.а-ны зардлууд. зардал Зардал чиглүүлэгч …

Бараа материалын өртөг тооцох дундаж өртгийн арга | EXCEL.mn

Бараа материалын өртөг тооцолт Компани бараа материалыг орлогод авахдаа өртгөөр нь бүртгэж авдаг. Улмаар компанийн аж ахуйн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахын тулд тодорхой хэмжээний бараа материалын нөөцтэй байх үед нь дараагийн худалдан авалтыг хийдэг. Ингэхдээ яг адилхан нэр төрлийн бараа материалыг өмнөхөөсөө өөр үнээр олж …

Уламжлалт өртөг тооцох арга by solongo ... - Prezi

Тодорхой багц, бүлэг бүтээгдэхүүн болон ажлын захиалгад материалын шууд зардлыг бүртгэхэд АЗА-г боловсруулалтын задлыг бүртгэхэд ҮҮША-г хэрэглэж болно. Өртөг тооцох арга сонгохдоо дараах хүчин зүйлсийг харгалзана: • үйл ажиллагааны онцлог, шинж чанар, бүтэц болон хэмжээ • одоогийн ашиглаж байгаа бүртгэлийн систем