parliament.mn

4.1.6.а."оршин суугч", гэж Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 5.3-т заасан Монгол Улсад байнга байрладаг албан татвар төлөгч, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 5.3-т заасан Монгол Улсад ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Аж ахуйн нэгж нь тайлант хугацаандбий болсон, худалдаж авсан биет болон биет бус хөрөнгө, хайгуул, үнэлгээний хөрөнгийг эх үүсвэр бүр (өөрийн хөрөнгөөр, улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, банкны зээлээр ...

АН: Цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэр шинээр ...

Үүнд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Татварын алданги, торгууль болон Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох, алдангиас чөлөөлөх тухай хуулийн ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ. 3.1.Энэ хууль нь дор дурдсан аж ахуйн нэгжийн орлогод албан татвар ногдуулах харилцааг зохицуулна: 3.1.1.Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан аж ...

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН …

4.1.1."аж ахуйн нэгж" гэж улсын бүртгэлд бүртгэгдэж, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, тэдгээртэй адилтгах орлогын албан ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

4.1.1."аж ахуйн нэгж" гэж улсын бүртгэлд бүртгэгдэж, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, тэдгээртэй адилтгах орлогын ...

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ...

4.1.1. аж ахуйн нэгж" гэж улсын бүртгэлд бүртгэгдэж, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, тэдгээртэй адилтгах орлогын ...

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН 2021 ОНЫ ТООЛЛОГО

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН 2021 ОНЫ ТООЛЛОГО Асуулга нөхөх заавар УЛААНБААТАР 2021 ОН 2 АГУУЛГА ... зээлийн эх үүсвэр, үйл ажиллагаа явуулдаг байр, газрын эзэмшил, хөрөнгө оруулалттай эсэх, ISO ...