parliament.mn

13.1.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь ойн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: /Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ/

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. 1. "Байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний журам"-ыг 1 дүгээр, "Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам"-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах …

2. "АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-Г САЛБАР ДУНДЫН УЯЛДААГ ХАНГАН БОЛОВСРУУЛЖ, 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРД БАГТААН БАТЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХИЙГ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ...

Байгаль орчны тасаг

Байгаль орчин. Тус алба нь 1994 он хүртэл Ой модны аж үйлдвэрийн яамны харъяа Зүүнхараагийн ой, ан агнуурын аж ахуй, мод үржүүлэг, ойжуулалт, мод бэлтгэл, мод бэлтгэлийн талбай тусгаарлаж ...

Нью Мексикогийн үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн түүхэн болон байгаль ...

Нью Мексикийн үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд нь цөлийн байгаль орчин, галт уул, элсэн манхан, тэнд амьдарч байсан хүмүүсийн үзэсгэлэнт байдлын гэрч юм. ... 19-р зууны туршид түүний гол үүрэг ...

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар "Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Улаанбаатар хотын оруулах хувь нэмэр" техникийн тайланг нийслэлин Байгаль орчны газрын дарга Э ...

Байгаль орчны ажилтан

Чиг үүрэг: Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу Тавигдах шаардлага: Байгаль орчны чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн.Мэргэжлээрээ 2 ба түүнээс дээш жил ажилласанТайлан төлөвлөгөө боловсруулах чадвартайБие даан болон ...

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Дэлхийн гадаргуу орчмын агаарын 78% нь азот, 21% нь хүчилтөрөгч, үлдсэн 1% нь бусад төрлийн хийнүүд байдаг. Нүүрсхүчлийн хий дэлхийн агаарын дөнгөж 0.03-0.04%-ийг эзэлдэг. Усны уур, нүүрстөрөгчийн ...

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

7 дугаар зүйл.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх 7.1.1.агаар хамгаалах талаарх төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион ...

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл Улаанбаатар хотын хүн ам өсч, төвлөрөл нэмэгдэж байгаагийн улмаас хүрээлэн байгаа орчны бохирдол ихэсч, энэ нь байгаль орчин төдийгүй улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, хүний амьдрах орчин, эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байна.

ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний …

2. "АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-Г САЛБАР ДУНДЫН УЯЛДААГ ХАНГАН БОЛОВСРУУЛЖ, 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРД БАГТААН БАТЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХИЙГ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ...

Байгаль орчны зорилтот хөтөлбөрийн төсөл …

Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын 2022 оны тавдугаар сарын 13-ны өдрийн А/38 дугаар тушаалаар Байгаль орчны зорилтот хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий дэд ажлын хэсгийг БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Э.Баттулгаар ахлуулан байгуулсан билээ.