ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ

7.3.2.байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг багасгах дэвшилтэт арга, хоргүй, бохирдолгүй, хаягдалгүй, эрчим хүчний хэмнэлттэй ...

Эрчим хүчний аудит - Denetim

Эрчим хүчний аудитын зорилго нь нэг бизнесээс нөгөөд өөр байж болно. Гэсэн хэдий ч ерөнхийдөө эрчим хүчний аудитыг эрх бүхий байгууллагууд бизнесийн хүрээнд эрчим хүчийг хэрхэн ашиглаж ...

Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай

9.1.9.е.эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж барих, машин, тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүн, материал үйлдвэрлэх, импортлох болон эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлж хэмнэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж ...

Өндөр хүчдэлийн туршилт

ISO 50001 Эрчим хүчний удирдлагын систем OHSAS 18001 Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны менежментийн систем ISO 26000 Нийгмийн хариуцлагын удирдлагын систем

МОНГОЛЫН УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НЭГДСЭН …

2.1.1.нэгдүгээр үе шат буюу ойрын хугацаа /2007-2012 он/-нд бүс нутгийн эрчим хүчний хангамжийг найдваржуулах, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр болон цахилгаан дамжуулах шугамуудыг барьсны үндсэн дээр нийт сум, суурин газрыг ...

Өндөр хүчдэлийн хэмжилт - Muayene

Өндөр хүчдэлийн хэмжилт. Өндөр хүчдэлийн хэмжилт. Өндөр хүчдэлийн хамгийн чухал хэрэглээний талбай нь өндөр хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчийг хол зайд цахилгаан станц руу тээвэрлэх явдал ...

ЭРЧИМ ХYЧНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ...

•Yйлдвэрлэлийн явцад хүмүүс ба хүрээлэн буй орчинд үзүүлж болох хортой нөлөөллүүдийг бууруулах Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн ашиглалтын үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь объект нэг бүрийг ...

БАРИЛГЫН ТУХАЙ - Legalinfo.mn

11.1.5.барилга байгууламж ашиглагчдын аюулгүй байдлыг хангах: барилга байгууламж ашиглалтын явцад хүний эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулахгүй, галд тэсвэртэй, цахилгаан хангамж, эрчим хүчний найдвартай эх ...

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЛАВЛАХ

- Эрчим хүчний хэмнэлттэй дулаалгын технологийн ажилтан нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтад хамрагдаж мэдлэг, ур чадвар, дадлагатай болсон байна. - Эрчим хүчний хэмнэлттэй ...

Цөмийн эрчим хүч бол Францын үйлдвэрлэлийн ...

«Цөмийн эрчим хүч нь бусад үйлдвэрлэлийн нэгэн адил боловч найдвартай байдал, аюулгүй ажиллагаанд зайлшгүй мөрдөх онцгой дүрэм журам, зохион байгуулалтаас гадна хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг дээд зэргээр ...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ - Legalinfo.mn

Unless stated otherwise in the contract, a consumer shall have the right to claim a penalty of up to 5.0% of the value of undersupplied or partially supplied energy from the supplier. 31.3. A supplier shall have the right to impose penalties equal to up to 0.5% per late day on the amount not paid or paid improperly.

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал ...

3.5.1.8.Усны хэмнэлттэй хэрэглээ, технологийг нэвтрүүлэх, ус, эрчим хүчний ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, газар тариалангийн усалгаанд газрын доорх усыг ашиглах болон хүнсний бус үйлдвэрлэлийн салбарт ундны цэвэр ...